Du är här

Servicetrafik

Servicetrafiken är tillgänglig för såväl handikappade (rullstol, rullator),  äldre och  andra övriga intresserade. Servicetrafikens rutter är utformade enligt ett grundschema men kan variera enligt kundernas behov. Tidtabell: Trafiken sköts med ett handikappanpassat fordon

TORSDAGAR   Kl.
Rangsby (Fagerö vägskäl)   08:50
Töjby (banken)   09.00
Träskböle    
Rangsby (banken)   09:20
Rangsbyvägen    
Strandvägen    
Norrnäs (Närköp)   09:30
Nämpnäs (beställs vid behov)    
Tjärlax (beställs vid behov)    
Kalax   09:55
Näsby centrum   10:00
     
FREDAGAR   Kl.
Pörtom (Uf-lokalen-centrum)   09:20
Pörtmossen   09:30
Övermark centrum   09:40
Yttermark   09:55
Näsby centrum   10:20
     

Retur sker tisdagar och torsdagar kl.11:30 och fredagar kl. 12:00 från busstation samt via den servicepunkt i centrum som kunden önskat. Skjutsar skall alltid bokas av passagerare, senast dagen innan på tel. 040-19 64 315 / Ingves Taxi.

Närpesbor i centrum av Närpes har möjlighet att torsdag då servicetaxin befinner sig i centrum kl 10.00 - 11.30 och fredag kl. 10.30 - 12.00. anropa servicetrafiken för ärendetrafik i centrumområdet. Kunderna betalar en passageraravgift som baseras på kommunikationsministeriets taxa för linjetrafik. Ytterligare information ger Ingves Taxi (telefonnummer enligt ovan).