Du är här

Stadgor & utredningar

File Typ Datum för uppladdning
Hallintosääntö_päivitetty_2022.pdf Stadga 29.06.2022
Förvaltningsstadga_uppdaterad_2022.pdf Stadga 28.06.2022
Grafisk manual för Närpes stad 2022 Stadga 01.06.2022
bokslut_2021_-_godkant_av_stadsfullmaktige.pdf Stadga 30.05.2022
Närpes stads kommunstrategi.pdf Stadga 18.05.2022
Närpiön kaupungin kuntastrategia.pdf Stadga 18.05.2022
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut Stadga 01.11.2021
Avgifter för utlämnande av handlingar och kopior Stadga 01.11.2021
kaksisuuntaisen_kotoutumisen_toimintasuunnitelma_2021.pdf Utredning 13.10.2021
Handlingsplan för tvåvägsintegration i Närpes stad Utredning 23.06.2021
narpionkaupungin_tietoturvapolitiikka.pdf Stadga 24.05.2021
Närpiön kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet Stadga 23.02.2021
Principer för Närpes stads placeringsverksamhet Stadga 17.02.2021
narpion-seudun-matkailustrategia.pdf Stadga 16.02.2021
Hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2017-2021, raportti vuosilta 2017-2019 Stadga 12.02.2021
Välfärdsberättelse 2017-2021, rapport 2017-2019 Stadga 12.02.2021
talousarvio_2021_ja_taloussuunnitelma_2021-2023_.pdf Utredning 27.01.2021
budget_2021_och_ekonomiplan_2021-2023_.pdf Utredning 27.01.2021
narpes-stads-informationssakerhetspolicy.pdf Stadga 27.01.2021
narpes-stads-turismstrategi.pdf Stadga 27.01.2021
Rakennusjärjestys Stadga 15.05.2020
Tasa-arvosuunnitelma 9.11.15.pdf Stadga 21.01.2020
talousarvio_2020_ja_taloussuunnitelma_2020-2022.pdf Utredning 20.12.2019
budget_2020_och_ekonomiplan_2020-2022_.pdf Utredning 18.12.2019
Toimintakertomus 2018.pdf Utredning 05.07.2019
Berättelse över verksamheten 2018 Utredning 28.06.2019
Närpiön liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys.pdf Utredning 05.06.2019
Trafiksäkerhetsplan-Närpes.pdf Utredning 05.06.2019
ehdotus-yhdistymissopimus-narpio-kaskinen.pdf Utredning 15.05.2019
förslag-sammanslagningsavtal-narpes-kasko.pdf Utredning 15.05.2019
Maapoliittinen ohjelma Stadga 24.10.2018
maapoliittinen_ohjelma.pdf Stadga 24.10.2018
Markpolitiskt program Stadga 25.09.2018
KASKINEN – NÄRPIÖ YHDISTYMISSELVITYS OSA 1 Utredning 05.06.2018
Del 1 av Kaskö – Närpes fusionsutredning Utredning 05.06.2018
planlaggningsoversikt_2018.pdf Utredning 04.05.2018
Konserniohje - Närpiön kaupunki Stadga 04.04.2018
Koncerndirektiv - Närpes stad Stadga 20.03.2018
Byggnadsordning för Närpes stad Stadga 24.01.2018
Kaavoituskatsaus 2017 Utredning 10.08.2017
Planlaggningsöversikt 2017 Utredning 08.08.2017
Välfärdsredogörelse för Närpes stad 2013-2016 Utredning 29.05.2017
Torgregler och platsavgifter Stadga 18.05.2017
Kaavoituskatsaus_2016.pdf Utredning 11.01.2017
Planlaggningsoversikt 2016 Utredning 11.01.2017
Berattelse över verksamheten 2015.pdf Utredning 10.01.2017
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019.pdf Utredning 10.01.2017
Stranddetaljplaner förteckning 2016 Utredning 26.05.2016
6 C Österfjarden ändring utvidgning Utredning 26.05.2016
Kalax vindkrafspark.pdf Utredning 21.03.2016
Jämställdhetsplan Stadga 11.11.2015
Språkstrategi 2014-2016 Utredning 03.09.2015
Kontaktmyndigheternas utlåtande / Yhteisviranomaisen lausunto Utredning 01.04.2015
Fotomontage och synlighetsanalys / Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi Utredning 01.04.2015
Buller- och skuggningsmodullering / Melu- ja varjotusmallinnus Utredning 01.04.2015
Planbeskrivning Utredning 01.04.2015
Program för deltagande och bedömning Utredning 01.04.2015
Planbeskrivning Utredning 01.04.2015
Planbeskrivning Utredning 31.03.2015
livskraftsstrategi_kort.pdf Utredning 06.02.2015
bildningsvasendet.pdf Utredning 06.02.2015
oversvamningsskydd.pdf Utredning 02.02.2015