Du är här

Protokoll, kungörelser, styrdokument och föredragningslistor

Framläggning av protokoll
Protokoll från nämnder och fullmäktige publiceras på stadens webbplats efter protokollsjusteringen och finns tillgängliga i ett års tid.

För att ta del av protokoll äldre än 1 år kan du besöka centralförvaltningen vid stadshuset.

Protokoll hittas här

Kungörelser hittas här

Föredragningslistor hittas här

Styrdokument hittas här