Blankettarkiv

Här hittar ni blanketter som ni kan skriva ut eller ladda ner till datorn

Filnamn Sida Kategori Datum för uppladdning
inkomstutredning_2022.pdf 10.03.2022
inkomstutredning_2022_0.pdf Avgifter 10.03.2022
arrendeavtal_ifyllnadsbar.pdf 17.02.2022
Arrendeavtal ifyllnadsbar 17.02.2022
Arrendeavtal ifyllnadsbar 17.02.2022
meddela om tävlingsframgång.pdf Premiering av framgångsrika idrottare 14.01.2022
meddela om tävlingsframgång.pdf Premiering av framgångsrika idrottare 14.01.2022
Blankett för bindningar Bindningar 23.08.2021
Blankett för bindningar Bindningar 23.08.2021
inkomstutredning2_2021.pdf Avgifter 16.08.2021
info_dagv.avg_1.8.21.pdf 16.08.2021
info_dagv.avg_1.8.21_0.pdf Avgifter 16.08.2021
info_dagv.avg_1.8.21_1.pdf Avgifter 16.08.2021
sportlovsbingo_2021_final.pdf 22.02.2021
premiering-idrott-2021.pdf Premiering av idrottare 25.01.2021
premiering-idrott-2021.pdf Premiering av idrottare 25.01.2021
rh1_rakennushankeilmoitus 21.01.2021
inkomstutredning_2021.pdf 30.11.2020
inkomstutredning2021.pdf 26.11.2020
Ansökningsblankett för stipendie ur Ulf Malms stipendiefond 2020 06.11.2020
anpassad_motion_narpes_narpio_version_1.pdf 29.09.2020
RH-blankett Bygglov 24.09.2020
inkomstutredning1.8.20.pdf 28.08.2020
info_dagv.avg_1.8.20.pdf 28.08.2020
info_dagv.avg_1.8.20_0.pdf 28.08.2020
inkomstutredning1.8.20_0.pdf 28.08.2020
Speciallärarnas telefonnummer Stöd för barnets skolgång 24.08.2020
Skolhälsovården 13.08.2020
Samtycke av rågranne Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Blankett för rivning Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
Bedömning av projekterarnas behörighet Bygglov 15.04.2020
Hörande av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Hörande av rågranne Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Samtycke av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Blankett för bygganmälan Bygganmälan 15.04.2020
Samtycke av rågranne Bygganmälan 15.04.2020
Redovisning av hantering av rivningsavfall Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
Plan för avloppssystem Bygglov 15.04.2020
Observationsprotokoll för skorsten Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Förlängning av bygglovets giltighet Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Samtycke av rågranne Bergsvärme 15.04.2020
Hörande av granne Bergsvärme 15.04.2020
Ansökningsblankett för planeringsbehov eller undantag Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Hörande av rågranne Bygglov 15.04.2020
Påskskattjakt del 2 08.04.2020
Påskskattjakt inomhus Fritidsbyråns påskskattjakt 08.04.2020
Påskskattjakt utomhus Fritidsbyråns påskskattjakt 08.04.2020
Påskskattjakt del 1 08.04.2020
suostumus.pdf 03.03.2020
suostumus.pdf 03.03.2020
info_dagv.avg_.pdf 10.02.2020
inkomstutredning.pdf 10.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården förskolan.pdf 08.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården skolelever.pdf 08.02.2020
Blankett för ändring eller uppsägning av avtal för morgon- och eftermiddagsvård.pdf 08.02.2020
Blankett för ändring av avtal för morgon-och eftermiddagsvården förskolan.pdf 08.02.2020
Blankett för ändring av avtal för morgon- och eftermiddagsvården skolelev.pdf 08.02.2020
Rakennusilmoitus_lomake 15.11.2019
Bygganmälan_anmälningsblankett 15.11.2019
Ulf Malm hakulomake.pdf 10.10.2019
Speciallarare inom smabarnspedagogik och forskola 08.10.2019
Ansökningsblankett för stipendium ur Ulf Malms stipendiefond 2019.pdf 08.10.2019
Blankett för ändring av eftisavtal skolan.pdf 23.09.2019
Blankett för anmälan till eftis förskolan.pdf 23.09.2019
Blankett för anmälan till eftis skolan.pdf 23.09.2019
Blankett för ändring av eftisavtal förskolan.pdf 23.09.2019
nspc_telefonnummer_0.pdf 21.08.2019
Blankett för anmälan till morgon- och eftermiddagsvården skolelev 29.05.2019
Fyysinen aktiivisuuden suositukset toimintaesteiseille aikuisille Anpassad motion och motion för äldre 29.05.2019
Blankett för anmälan till morgon- och eftermiddgasvård förskolan 29.05.2019
Anpassad motions i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
Anpassad motion i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
Anmälningsdel för Barnskyddsanmälan.pdf Barnskydd 16.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Personlig assistans 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Rehabiliteringssamarbetsgrupp 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Plats på serviceboende 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikappservice 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikapphjälpmedel 13.05.2019
Blankett för anmälan av elev till sekundärförskola/sekundärskola.pdf Anmälan till förskola/skola 13.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Färdtjänst 13.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Ändringsarbeten i bostad 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemservice 13.05.2019
Ansökningsblankett för stipendie ur Ulf Malms stipendiefond.pdf 15.10.2018
Begäran om kontroll av personuppgiftsbehandling Behandling av personuppgifter inom Närpes stad 12.06.2018
Vammaisten palveluhakemus Ändringsarbeten i bostad 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Personlig assistans 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Rehabiliteringssamarbetsgrupp 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Handikappservice 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Handikapphjälpmedel 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Färdtjänst 30.05.2018
Ansokningsblankett Ulf Malms stipendiefond 2017.pdf 02.11.2017
Aktivitetskalender 26.09.2017
Purkamislupa 16.08.2017
rakennusjatteen_kasittelysta 03.07.2017
denna blankett 29.06.2017
jatevesijarjestelman_suunnitelma 15.12.2016
Samtycke av rågranne 09.11.2016
Rajanaapurin suostumus Övriga blanketter och mallar 09.11.2016
Rakennusilmoitus.pdf 08.06.2016
lokake_rakennusilmoitus.pdf 07.06.2016
Rakennusilmoitus 07.06.2016
Blankett för ändring av eftisavtal / skolan.pdf 12.02.2016
Blankett ändring av eftisavtal för förskoleelev.pdf 12.02.2016
Blankett för ändring av eftisavtal / förskolan.pdf 12.02.2016
Ansökningsblankett Ulf Malm's stipendiefond.pdf 06.11.2015
Ansökan om tillstånd för täktverksamhet 11.05.2015
Blankett för anhållan om sekundärskola.pdf Närskola 15.04.2015
Blankett för anhållan om sekundärförskola.pdf 15.04.2015
anmalan_till_hemmarostning.pdf 24.03.2015
kuuleminen.pdf 20.01.2015
maa_aine_hakemus.pdf 12.01.2015
hakemus_rakennuslupa.pdf 22.12.2014
vastaava_tyonjohtaja.pdf 22.12.2014
plan_for_avloppsvatten.pdf 16.12.2014
barnskyddsanmalan.pdf 11.12.2014
barnskyddsanmalan.pdf 11.12.2014
horande_marktakt.pdf 10.12.2014
ansokan_taktvarksamhet.pdf 10.12.2014
arrende.pdf 09.12.2014
Blankett för anhållan till eftis för förskolebarn.pdf 26.11.2014
Blankett för anhållan om eftermiddagsvård skolelever.pdf 26.11.2014
Blankett för anhållan om eftis för skolbarn.pdf 26.11.2014