Du är här

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2021-2022

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Svedjebäck Karl-Gustav 64220 YTTERMARK Österberg Maria  

Viceordförande

Pihlgren Kristin

64200 NÄRPES Wenman Anders  
 

Bylund Christina

Lalic´ Nejra

Roos Inga

Snickars Johan

Storsved Yngve

Ström Harriet

Strömbäck David

Wilson Roy

Rönnholm Pia

64510 NÄMPNÄS

64200 NÄRPES

66270 PÖRTOM

64610 ÖVERMARK

64200 NÄRPES

64200 NÄRPES

64510 NÄMPNÄS

64210 KALAX

64200 NÄRPES

Ulfvens Erik

Melic´ Ermin

Grönberg Nina

Eklund-Back Eivor

Sirén Bo-Eric

Åström Marina

Kentala Riitta

Forsén Marja

Sjökvist Peter

 

Stadsstyr.repr.

Perjus Tommy

64610 ÖVERMARK

   

 

Vård- och omsorgsnämndens individsektion

Ordförande

 Bengt Norrback

 64250 Pjelax 

Viceordförande

 Eivor Eklund-Back

 64610 Övermark

 

  Helena Strandholm

64220 Yttermark