Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2021 - 2025

Tekniska nämnden ombesörjer den tekniska servicen och räddningsverksamheten i staden. Nämnden handhar byggnads-, planläggnings-, kommunal- och allmäntekniska frågor.
Dessutom handhar nämnden de ärenden, som enligt byggnadslagen och -förordningen samt annan lagstiftning ankommer på byggnadsnämnden ävensom stadens brand- och räddningsväsende. Nämnden skall också erbjuda stadens invånare i mån av möjlighet service i tekniska frågor och fungera som kontaktlänk till olika tekniska institutioner.
Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och lika många personliga ersättare.

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Sten Johan 64550 RANGSBY Sjöström Yvonne  

Viceordförande

Strandberg Sebastian

64250 PJELAX Johansson Emma  
 

Gjäls Göran

Heikfolk Petra

Hellman Erika

Krook Isabella

Simons Stig

Stenberg Britta

Velic´ Admira

Vikstrand Magnus

Sjökvist Peter

64210 KALAX

66270 PÖRTOM

64200 NÄRPES

64240 BÖLE

64220 YTTERMARK

64610 ÖVERMARK

64200 NÄRPES

64510 NÄMPNÄS

64510 NÄMPNÄS

Rosendahl Rainer

Stoor Thomas

Höglund Daniel

Eklund John

Smith Johanna

Franzén Kennet

Wilson Siv

Witans Siv

Svarvar Kent-Johan

 

Stadsstyr.repr

Högback Kenneth

66270 PÖRTOM

   

Sektionen för byggnadstillsyn

Med uppgift att handha självständig beslutande- och förslagsrätt i ärenden inom ramen för byggnadslagstiftningen, marktäktlagstiftningen och även övriga uppgifter som enligt lagstiftningen ankommer på byggnadsnämnden.
Sektionen har fem (5) medlemmar och fem (5) personliga ersättare.

Sektionsmedlemmar

 

Ordförande

Gjäls Göran

64210 KALAX

Viceordf. 

Krook Isabella

64240 BÖLE
 

Rosendal Eva-Lisa
Franzén Kennet 
Wenman Anders
 

64550 RANGSBY
64610 ÖVERMARK
64200 NÄRPES
 

Tekniska nämndens repr. Sten Johan 64550 RANGSBY