Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2021-2023

Stadstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2021-2023 har följande medlemmar valts:

Ordinarie       Personliga ersättare    
Ordförande Lindqvist Hans-Erik SFP 64230 NÄRPES ST   Dahlbo Daniel    
I viceordf. Granlund Gun SFP 64200 NÄRPES   Le Huyen Ly    
2 viceordf. Strand Linnea SFP 64200 NÄRPES   Strandberg Sebastian    
             
Högback Kenneth SFP 66270 PÖRTOM   Granbäck Linda    
Jerkku Sven  SFP 64200 NÄRPES   Forsén Oskar    
Nguyen Nhu Anh SFP 64200 NÄRPES   Wilson Roy    
Pellfolk Linda SFP 64240 BÖLE   Eklund Katarina    
Perjus Tommy  SFP 64610 ÖVERMARK   Eklund Tanja    
Sjöström Roberth SFP 64550 RANGSBY   Bylund Christina    
Smith Johanna SFP 64220 YTTERMARK   Simons Stig    
Vikstrand Victoria  SFP 66285 TÖJBY   Antfolk Jennifer