Centralvalnämnden

Centralvalnämndens sammansättning för innevarande mandatperiod:

Centralvalnämnden 2021 - 2025

 

Ordinarie     Ersättare    
Ordförande Stenholm Hanna 64230 NÄRPES ST   Lassus Peter    
Vice ordf. Björkbacka Kurt 64510 NÄMPNÄS   Uusimäki Matti    
Medlemmar:     Eklund Tanja    
Berg Pia 64230 NÄRPES ST   Nykänen Jonna    
Rönnqvist Henrik 66270 PÖRTOM   Lindén Samuel    
Winter Marianne 64200 NÄRPES   Udd Birgitta    
      Helenelund Ann-Christine    

Som centralvalnämndens sekreterare fungerar förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal