Centralvalnämnden

Centralvalnämndens sammansättning för innevarande mandatperiod:

 

Centralvalnämnden 2017-2021

   
  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Hanna Stenholm

66230 Närpes st

Pia Berg

64200 Närpes

Viceordf.

Kurt Björkbacka

64510 Nämpnäs

Annette Vikstrand

64510 Nämpnäs

Medlem

Ann-Christin Helenelund

66295 Töjby

Annica Riddar

64250 Pjelax

 

Henrik Rönnqvist

66270 Pörtom

Göran Sundqvist

64230 Närpes st

 

Marianne Winter

64200 Närpes

Lena Teir

64200 Närpes

 

 

 

Roland Back

64610 Övermark

 

 

 

Sture Häggblom

64510 Nämpnäs

Som centralvalnämndens sekreterare fungerar förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal