Du är här

Dekorativ bild

Möteskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2023:

Årskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2022:

Möteskalender

Årskalender för Närpes stad 2022

Januari
23.1 Välfärdsområdesval
25.1 Stadsstyrelsen

Februari
7.2 Stadsfullmäktige

Mars
8.3 Stadsstyrelsen
14.3 Stadsfullmäktige
29.3 Stadsstyrelsen (bokslut)

April
26.4 Stadsstyrelsen

Maj
16.5 Utvärderingsseminarium
23.5 Stadsfullmäktige (bokslut)
31.5 Stadsstyrelsen

Juni
13.6 Stadsfullmäktige
28.6 Stadsstyrelsen

Augusti
23.8 Stadsstyrelsen
29.8 Stadsfullmäktige

September
5.9 Ramseminarium
8.9 Stadsstyrelsen (ramar)
19.9 Stadsfullmäktige (ramar)

Oktober
4.10 Stadsstyrelsen
31.10 Ekonomi- och investeringsseminarium

November
1.11 Stadsstyrelsen (skatteprocent)
14.11 Stadsfullmäktige (skatteprocent)
21.11 Budgetseminarium
29.11 Stadsstyrelsen (budget)

December
12.12 Stadsfullmäktige (budget)
14.12 Stadsstyrelsen