Du är här

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen bereder gemensamma ärenden och fungerar som informationslänk mellan sektorerna och till stadsstyrelsen och sammanträder vanligtvis en gång per vecka.

Till ledningsgruppen hör stadsdirektören, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, bildningsdirektören, vård- och omsorgsdirektören, tekniska direktören och personalchefen.