Du är här

Dekorativ bild

Allmän förvaltning

Stadshusets växel och information

Tel.

Adress:

 

+358 (0)6-2249111

Kyrkvägen 2
64200 NÄRPES
FINLAND

Stadshuset öppet måndag-fredag 8.00-15.45

E-post:

staden@narpes.fi

Uppgifter för e-fakturering:  
Nätfakturaadress: 003701813679
Förmedlarens kod: ITELFIHH

Centralförvaltningen

Stadsdirektör
Förvaltningsdirektör
Förvaltningssekreterare
Kanslist
Kanslist
Webbkoordinator, dataskyddsombud
Översättare
Mikaela Björklund
Björn Häggblom
Mikaela Liljedal
Sofie Berg
Sandra Söderback
Jens Westling
Anna Nyman
Tel. 040-7091655
Tel. 050-5470951
Tel. 040-6581966 
Tel. 040-614 7797
Tel. 06-2249 111
Tel. 040-6817567
Tel. 040-6852750

Ekonomiförvaltningen

Ekonomidirektör
Huvudbokförare
Personalchef

Kent-Ole Qvisén
Carina Teir
Marjo Österdahl

Tel. 040-8357615
Tel. 040-1600666
Tel. 040-1600619

Näringslivsfrågor

Dynamo Närpes

 

Tel: +358 10 327 7120