Dekorativ bild

Möteskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2022:

Möteskalender

Årskalender för Närpes stad 2021

Januari
26.1 Stadsstyrelsen

Februari
8.2 Stadsfullmäktige

Mars
9.3 Stadsstyrelsen
15.3 Stadsfullmäktige

April
13.4 Stadsstyrelsen (bokslut)

Maj
11.5 Stadsstyrelsen
17.5 Utvärderingsseminarium
24.5 Stadsfullmäktige (bokslut)

Juni
1.6 Stadsstyrelsen
13.6 Kommunalval
14.6 Stadsfullmäktige
29.6 Stadsstyrelsen

Augusti
1.8 Ny mandatperiod inleds
23.8 Stadsfullmäktige
31.8 Stadsstyrelsen

September
6.9 Ramseminarium
9.9 Stadsstyrelsen (ramar)
20.9 Stadsfullmäktige (ramar)

Oktober
5.10 Stadsstyrelsen

November
1.11 Strategi- och ekonomiseminarium
2.11 Stadsstyrelsen (skatteprocent)
15.11 Stadsfullmäktige (skatteprocent)
22.11 Budgetseminarium
30.11 Stadsstyrelsen (budget)

December
13.12 Stadsfullmäktige (budget)
15.12 Stadsstyrelsen