Du är här

Sommarens verksamhet - vård och omsorg

Läkare

 • Receptförnyelser och telefontider som vanligt.

Akutmottagning

 • Tisdag, onsdag och fredag kl. 8 - 16. Måndag och torsdag kl. 8 - 18. Lördag och söndag stängt. Vårdbehovsbedömning alla vardagar kl. 8 - 16 tfn 22 49600. På basen av vårdbehov ges tider till vårdar-, läkar- eller akutmottagningen.

Jour

 • Samjour vid VCS då akutmottagningen vid Närpes hälsovårdscentral är stängd.

Tidsbeställd läkarmottagning

 • Tidsbeställda mottagningarna är reducerade under sommaren. På basen av vårdbehov ges tider till läkare via vårdbedömningen eller vårdarmottagningen.

Laboratoriet

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Provtagning kl. 8 - 12. Vid behov tas akuta blodprov efter kl. 12. Spirometriundersökningar görs vid behov.

Röntgen

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Öppethållningstid kl. 8 - 15.30.

Kassa-växel

 • Öppethållningstid kl. 8 - 15.45.

Sekreterare och arkiv

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Diabetesmottagningen

 • Reducerad verksamhet 17.6 - 28.7. Mottagningen är stängd under tiden 1.7 - 14.7.

Fysioterapi

 • Fungerar med reducerad personalstyrka. Telefontid måndag - fredag kl. 12 - 12.30.

Skolhälsovård

 • Skolhälsovården stängd v 28 – v 31.

Barn- och mödrarådgivning

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Vårdarmottagningen

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Hälsostationer

 • Pörtom, Övermark och Töjby hälsostationer fungerar med reducerad verksamhet v 23 – v 33. Tidsbeställning till respektive hälsostation via vårdbedömningen tfn 22 49600. Hemsjukvården fungerar normalt.

Hemsjukvård

 • Normal verksamhet, läkarhembesök vid behov. Hemsjukvårdmöte enligt behov och läkarresurser.

Centralförråd/Materialutdelning

 • Normal verksamhet i Juni och Augusti. Stängd 2 – 6.7 p.g.a. inventering.

Hjälpmedelsutlåning

 • Normal verksamhet. Telefontid måndag-fredag kl. 12.30 - 13. Utdelning av hjälpmedel måndag-fredag kl. 13 - 14.

Socialarbetare

 • Tillgång till socialarbetare hela sommaren. Socialjouren fungerar som vanligt utanför kontorstid, dygnet runt tfn 06 3252347.

Ekonomikansli

 • Fungerar med reducerad personalstyrka.

Hvc sjukhus

 • Har sin verksamhet i Holgers utrymmen under renoveringen. Den nya avdelningen beräknas vara klar att flytta in till i slutet av november 2019.

Tandvård

 • Mosebacke tandvårdsmottagning stängd v 27 - 32. Reducerad personalstyrka. Tandläkarjour vardagar kl. 8 - 15.45. Tandläkarjour på VCS övriga tider.

 

04/2019 T.f. Ledande läkaren