Du är här

Vårdhem för missbrukare

Ibland räcker inte den öppna vårdens service till för att få avbrott på ett missbruk utan det behövs stöd och hjälp dygnet runt. Målsättningen med stöd dygnet runt är:

  • Att hjälpa personen att avbryta sitt missbruk
  • Att skapa förutsättningar för en fysisk rehabilitering
  • Att börja med att bearbeta de sociala problem som uppstått.

Dygnetrunt-vården varar vanligen 4 veckor. Rehabiliteringsplanen som görs i samband med att vården påbörjas handlar om individ-, familj- och gruppdiskussioner, hälso- och sjukvård och planering av helhetsrehabilitering.

Närpes anlitar i första hand dessa vårdenheter:

Pixnekliniken

Ventuskartano ry

Minnesota-hoitokeskus