Mödrarådgivning

 Information gällande Corona:
  • Inga barn med till mottagningen.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga.
  • Stanna hemma om du har varit utomlands de senaste 14 dagarna.
  • Tvätta händerna då du kommer till mottagningen och då du avlägsnar dig från mottagningen.

Målsättning inom mödrarådgivningen är att ge stöd åt familjer som står inför ett föräldraskap. Mödrarådgivningen finns till for att  främja och upprätthålla familjens hälsa och välbefinnande samt skapa förutsättningar för att Er graviditet ska bli så positiv som möjligt. Mödrarådgivningen bistår gärna i såväl fysiska, psykiska som sociala frågor.

Ta kontakt med mödrarådgivningen om du tror dig vara gravid eller när graviditetstestet är positivt.

Inskrivningsbesök hos hälsovårdare görs vanligen i graviditetsvecka 8-10 och besöket räcker ca 1-1 1/2 timme. Om du har ett vaccinationskort ta gärna med det vid första besöket och uppge även om du har någon sjukdom eller om det finns ärftliga sjukdomar i släkten. Både den blivande mamman och pappan är välkomna med på alla besök vid mödrarådgivningen.

Första ultraljudsundersökningen görs vanligen i vecka 10-12 på mödrarådgivningen  eller som fosterscreening på mödrapolikliniken/VCS (frivillig undersökning för att mäta risken för Downs syndrom) .

Av alla gravida tas blodprov i början av graviditeten: blodgrupp, hepatit-B, syfilis och HIV. Vid varje besök lyssnar hälsovårdare på barnets hjärtljud dessutom tas  urinprov, blodtryck, vikt och v.b hemoglobintest.

För familjer som väntar sitt första barn ordnas en föräldrakurs omfattande 5 tillfällen. För familjer som väntar sitt andra barn ordnas en kväll med temat syskonsvartsjuka. Vår fysioterapeut ordnar grupptillfällen med information om bl.a gymnastik och ergonomi under graviditeten.

I början av graviditeten besöker man vanligen rådgivningen en gång/månad. Mot slutet av graviditeten oftare och sista månaden en gång/vecka. Efter förlossningen gör hälsovårdaren ett hembesök och babyn inskrivs i barnrådgivningen vid ca 3 veckors ålder. Den nyblivna mammans efterundersökning sker ca 8-10 veckor efter förlossningen.

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-10.00
Tel.nr: 06-2249 440/mödrarådgivning

Måndag - fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.