Hälsofrämjande

 Information gällande Corona:

  • Inbokade tider gäller tillsvidare. Klienten kontaktas vid behov
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom
  • Stanna hemma om du varit utomlands de senaste 14 dagarna
  • Tvätta händerna då du kommer till mottagningen och då du avlägsnar dig från mottagningen

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar görs både bland kvinnor och män i vissa åldrar. Med hälsoundersökningarna syftar vi till att upptäcka och förebygga hälsohinder som kan leda till problem i framtiden. Den som berörs av hälsogranskning kallas brevledes.  Hälsoundersökningarna är frivilliga. Hälsoundersökningarna görs på familjecentret (Närpesvägen 4) samt vid hälsostationerna i Pörtom och Övermark.

 

Hälsoundersökningar bland kvinnor 

Alla 25-65 åriga kvinnor kallas till papaprov med fem års mellanrum. Papaprovet tas för att upptäcka eventuella förstadier till cancer i livmoderhalsen som är den näst vanligaste cancern bland kvinnor. Förstadier till cancer i livmoderhalsen kan upptäckas genom sållning och kan vårdas innan den egentliga cancern bryter ut. En del av de förändringar som upptäcks genom sållning kan vara helt harmlösa och läker av sig själva.

Papaprovet är ett cellprov som tas från slidan, livmoderhalsen och livmoderkanalen. Provet tas inte under menstruationen.

 

I samband med papasållningen diskuteras även självundersökning av brösten.

50-åriga kvinnor genomgår en mera omfattande hälsogranskning med kontroll av bl.a blodfetter och blodsocker. 

Mammografi

Alla kvinnor i åldern 50 - 68 år kallas till gratis bröstcancersållning (mammografi) vartannat år. Mammografin görs vid hälsovårdscentralen.

 

Hälsoundersökningar bland män

40- och 50-åriga män kallas till hälsoundersökning med kontroll av bl.a blodfetter och blodsocker. Vid besöket diskuteras hälsovanor och vissa mätvärden kontrolleras.

Vaccinationer

Vaccinationer ges vid familjecentret samt vid hälsostationerna i Pörtom, Övermark och Töjby. Tid bör alltid bokas. 

Inför resa är det skäl att i god tid ta kontakt för upplysning om eventuella behövliga vaccinationer.

 

Preventivrådgivning

Nyanvändare av hormonella preventivmedel kan beställa tid till familjecentret eller till läkare på HVC för gynekologisk kontroll. Föreskrives p-piller, mini-piller eller Nuva-Ring, har man rätt till gratis provförpackning för tre månader.

 

Recept på preventivmedel kan förnyas vartannat år med ett besök hos hälsovårdare. Vartannat år bör man gå för läkarkontroll och då beställa tid till läkarmottagningen. Papaprov tas i samband med läkarbesöket.

 

Den som väljer spiral som preventivmedel skall beställa tid till familjecentret för papaprovtagning före spiralinsättningen. Om papasvaret är normalt eller när eventuella infektioner behandlats beställer du tid för spiralinsättning till läkarmottagningen vid HVC. Även byte av spiral görs på läkarmottagningen. Om papaprov tagits mer än ett halvt år före spiralbytet beställer man först tid till familjecentret för papaprov.

 

Telefontid: Måndag-Fredag kl. 9.30-10.00
Tel.nr: 06-2249440/övrig hälsovård                                                                                    

Måndag - Fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.