Familjestugan

Välkommen till Familjestugan!

Familjestugan är en öppen verksamhet för barnfamiljer med småbarn. Det är en plats dit man kan gå, om man är hemma med sitt barn. Papporna är lika välkomna som mammorna! Även mor- och farföräldrar som sköter sitt barnbarn kan komma hit!

Målsättningen är att föräldrar och barn ska få träffa varandra. Hit kan man gå om man vill att barnen ska få träffa andra barn eller kanske man bara vill ha ett avbrott i vardagen.

Man kan utbyta tankar med andra föräldrar, dela med sig av sina egna erfarenheter och lära sig av varandra.  Familjestugan kan också vara ett stöd till familjer i frågor som gäller barns utveckling och föräldrarskap.

Verksamheten är avgiftsfri. Man kan komma och gå som man vill under öppethållnings-tiden.

Ibland ordnas något slag av program eller aktivitet från kl. 10.00. Den varar ca ½ till 1 timme.

Leksaker för barn i alla åldrar samt lite pyssel material finns på plats. Det har också hänt att vi gjort nån utflykt tillsammans.

Familjestugan håller till i Luthergården, Carlborgsvägen 6 i centrum av Närpes.

Som ledare fungerar familjearbetare.

Du kan ta med dig din egen matsäck och det är möjligt att värma maten på plats i mikrougnen.

Det finns också möjlighet att köpa kaffe, te, saft och smörgås.


Familjestugan är öppen alla onsdagar kl. 9.30-13.00.


Välkommen till trevlig samvaro !