Familjearbete

Familjearbetet är förebyggande arbete inom barnskyddets öppenvård och den förverkligas genom att man arbetar med familjemedlemmarna. I arbetet tar man i beaktande varje familjemedlems syn på situationen inom den egna familjen. Man strävar till att hjälpa familjen till en helhet, men man svarar även på familjemedlemmarnas individuella behov på ett sätt som betjänar familjen som helhet.

Familjearbetets innehåll:                

  • stöder och hjälper familjer i vardagen

  • fritids- och rehabiliteringsverksamhet

  • hjälp i dagliga sysslor

  • samarbete mellan nätverk och myndigheter

  • stöder föräldraskapet och ger råd i fostringsfrågor

  • stöder familjen i krävande livssituationer.

Målet är att stärka föräldraskapet och stöda i att sätta gränser och att förmedla omsorg. Man uppmuntrar barnen att fungera enligt sin ålder och utvecklingsnivå. Med familjearbetet strävar man till att minska att familjens interna problem återspeglas på barnens och ungas liv.