Barnrådgivning

 Information gällande Corona:

  • Mottagningsverksamheten fortsätter även under undantagsförhållandet
  • Tvätta händerna då du kommer till mottagningen och då du avlägsnar dig från mottagningen.
  • Inga syskon eller andra barn med till besöket, endast det barn som besöket gäller.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom.
  • Stanna hemma om du har varit utomlands de senaste 14 dagarna.

Barnrådgivningen arbetar utgående från hela familjens hälsa, och därför ser vi gärna att båda föräldrarna deltar i barnrådgivningsbesöken, speciellt vid undersökningarna vid 4 månader, 18 månader och 4 år.
Vi arbetar för att befrämja hälsa, följa upp och stöda barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, att förebygga och i tid upptäcka sjukdomar genom:

- regelbundna hälsoundersökningar, längd och vikt osv

- uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor

- stöda föräldraskapet

- uppföljning av psykomotoriska utvecklingen

- vaccinationer

- samarbete inom familjeservicen, t.ex mödrarådgivning, psykolog och inom andra sektorer t.ex dagvården och skolhälsovården osv.

Antalet besök kan variera enligt barnets och familjens individuella behov.

Om du behöver intyg för sjukt barn kan du kontakta barnrådgivningen.

 Hälsoundersökningarna görs enligt följande:

 Hembesök till familjen med nyfött barn görs av mödrarådgivningen

 När barnet är ca

                 2 - 3  veckor - skrivs barnet in vid barnrådgivningen av hälsovårdare

                 5  veckor - hälsovårdare + läkare

                 2  månader - hälsovårdare

                 3  månader - hälsovårdare

                 4  månader - hälsovårdare + läkare

                 5  månader - hälsovårdare

                 6  månader - hälsovårdare

                 8  månader - hälsovårdare + läkare

                 10 månader - hälsovårdare

                 12 månader - hälsovårdare

                 15 månader - hälsovårdare

                 18 månader - hälsovårdare + läkare

                 2  år                 hälsovårdare

                 3 år                  hälsovårdare

                 4 år                  hälsovårdare + läkare   (kallelse skickas)

                 5 år                  hälsovårdare

                 6 år                  hälsovårdare

                 Förskoleundersökning för blivande I:a klassister på försommaren med skolhälsovården (kallelse skickas)

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-10.00
Tel.nr: 06-2249 440/ barnrådgivning

Måndag - fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.