Utkomststöd

Från 2017 är det FPA som beviljar grundläggande utkomststöd.

Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd.

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut om grundläggande utkomststöd ha gjorts av FPA.
Utkomststödet är avsett som tillfällig hjälp och det är en sistahandsförmån. En sistahandsförmån betyder att sökanden skall klargöra att han eller hon inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare eller genom andra inkomster och tillgångar.