Socialjour

Lagen om anordnande av brådskande socialservice betyder att kommunerna måste garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer utanför tjänstetid.

Brådskande socialservice kan behövas

  1.  Vid barnskydd, te.x om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg pga vårdarens oförmåga att ta hand om barnet eller om barnet/den unga själva förorsakar nödsituationer.
  2.  Vid familjekriser
  3.  För brådskande situationer i vardagen
  4.  Hjälp vid kriser
  5.  Handräckning och konsultation

Socialjourens telefonnummer: 06-325 2347 eller 112