Du är här

Rehabiliteringssamarbetsgrupp

För att öka personers tillgång till rehabilitering så flexibelt som möjligt, finns det i staden en rehabiliteringssamarbetsgrupp tillsatt. Lagen om klientsamarbete inom rehabilitering (2003/497), strävar till att främja samarbete mellan de parter som ordnar rehabilitering och till att olika instanser ska bistå personerna att få de rehabiliteringstjänster de behöver. I varje kommun ska det finnas en dylik samarbetsgrupp med uppgift att utveckla myndigheternas och andra sammanslutningars samarbetsformer, avtala om principer och tillvägagångssätt samt främja informationsutbytet mellan myndigheterna. Personens rehabiliteringsfrågor skall skötas i rätt tid och på ett smidigt sätt.

Personen i behov av rehabiliteringstjänster har rätt att få sitt ärende behandlat i hemkommunens rehabiliteringssamarbetsgrupp. I den lokala samarbetsgruppen skall det ingå representanter från socialvårds-, hälso- och sjukvårds-, undervisnings- och arbetskraftsmyndigheterna, Folkpensionsanstalten och andra relevanta sammanslutningar.

Stadsstyrelsen i Närpes har utsett följande medlemmar till stadens  rehabiliteringssamarbetsgrupp: Riitta Niemelä (ordf.), Tiia Krooks (sekr), Rosanna Rosenholm, Anne Bondén, Benita Ivars, Leena Storhannus och Mikaela Granfors.  Om en rehabiliteringsklient önskar att hans eller hennes ärende behandlas av rehabiliteringssamarbetsgruppen kan han/hon ta kontakt med någon av medlemmarna.