Du är här

Råd till närstående

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Som anhörig kan kan man utveckla ett beteende av medberoende.

Anhöriga till missbrukare och drogberoende påverkas mer eller mindre. Hur det tar sig i uttryck kan vara väldigt olika för olika personer.  

Alkohol är det vanligaste beroendet i vårt samhället, men det finns många andra som narkotika, spel mat m.fl. Det som anhöriga har gemensamt är att man inte är ensam.

Anhöriga till missbrukare behöver mycket stöd och hjälp även för egen del. Möjlighet till att få diskutera problem med någon utomstående kan vara till stor hjälp.

Som anhörig kan Du ringa (anonymt om du så vill) eller beställa tid och komma till missbrukarvårdsarbetarens mottagning, antingen i Närpes, Kristinestad eller Kaskö.

 

Några teser ur Al-Anons (Nätverk för anhöriga till missbrukare) skrifter som är tänkvärda:

-försök inte styra din närstående som har en överstor alkoholkonsumtion. Du själv mår mycket bättre när du upphör med att försöka styra din närstående

- ta inte över hans eller hennes ansvar--- alkoholisten kan möjligen växa upp om han eller hon får ta ansvaret själv.

-vägra att vara ett offer, den rollen är lika destruktiv som alkoholistens

-tänk mera på dej själv, ta mera ansvar för dej själv och de andra människorna runt dej. 

- vägra att vara en möjliggörare av fortsatt missbruk genom att trösta alkoholisten, ringa till arbetet vid frånvaro o.s.v. Säg istället, Du får helt ta ansvar för det där själv.

- skydda inte din närstående från följderna av hans ,hennes drickande. Smärta är den största gåvan-- många alkoholister är inte villiga att göra något åt sitt alkoholproblem förrän de nått botten. Om man skyddar en alkoholist från smärta fördröjer man tillfrisknandet.

Al-Anon

Förening för anhöriga, där man tillsammans tar upp problem och lösningar som man har i den egna omgivningen. Där man får stöd av andra i samma situation.Närmaste al-anon finns i Kristinestad. Den tvåspråkiga anhöriggrupp samlas varannan torsdag kl.19.00 i Vänstugan, Strandgatan 18.

Närmaste helt svenskspråkiga grupp finns än så länge i Vasa.