Öppen vård

Missbrukarvårdens målsättning är att förebygga och minska missbruk av alkohol och andra droger. Samtidigt vill man minska på de sociala olägenheterna och på de hälsoproblem som följer i missbrukets spår. Man vill främja missbrukarens och dennes närståendes funktionsförmåga och säkerhet.

Närpes stads missbrukarvårdsarbete riktar sig till alla som missbrukar alkohol, tabletter eller narkotika och som har fyllt 13 år. Känner Du att Du vill ha en förändring i din situation eller har funderingar kring ditt bruk av alkohol eller andra droger så ta gärna kontakt med missbruakrvårdsarbetaren. Besöken är avgiftsfria och kontakten förbinder dej inte till någonting.

För ett besök behöver Du beställa tid. 

Om Du har förlorat din körrätt p.g.a. alkohol eller droger, har Du större möjlighet att få körkortet åter och kunna behålla det, om Du kommer på en s.k. körkortsuppföljning.

Servicen är lätt att nå och är konfidentiell.

Vården och servicen utgår alltid från missbrukarens och den närståendes behov. Missbrukarvården kan erbjuda information, rådgivning, stöd som öppenvård. Man får hjälp med att avbryta sin alkoholkonsumtion, hjälp att söka sig till rehabilitering och möjlighet till halvvägsboende. (Boende, skolningsmöjlighet under övervakning)Eftervården ordnas inom öppenvården.

Missbrukarvårdsarbetaren har mottagningen varje vardag 08.00-16.00 enl. följande:

Närpes hälsovårdscentral, måndagar och fredagar

Kristinestads hälsocentral, tisdagar och onsdagar

Kaskö fd. brandsstation, torsdagar, Bladskavägen 35A