Jobcenter

Genom individuell handledning kan JobCenter hjälpa personer att aktivt främja sin utvecklings- och inlärningsprocess. Målet är att öka möjligheten till utbildning, yrke och sysselsättning. JobCenter ger ett mångprofessionellt stöd för att hitta individuella lösningar till studier och jobb samt till ett helhetsmässigt välbefinnanade. JobCenter hjälper både vuxna och ungdomar att förverkliga sina framtidsdrömmar.