Intressebevakning

Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö och Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrå. Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämplig person vill åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons själsförmögenheter har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom.

Intressebevakarens vanligaste uppgift är att förvalta huvudmannens egendom och sköta hans ekonomiska angelägenheter. Ibland utses intresebevakare för ett speciellt uppdrag t.ex. att sälja en fastighet eller för ett arvskifte. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens ekonomi och egendom och regelbundet, vanligen en gång per år, lämna redovisning till magistraten.

 

Mellersta och Österbottens rättshjälpsbyrå tel. 029 56 61240

Intressebevakning tel. 029 56 52900