Du är här

Vårdnad om barn och umgängesrätt

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (1983/361) har som målsättning att  trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om  barnets föräldrar är gifta med varandra är vardera vårdnadshavare. Om föräldrarna inte är gifta med varandra kan de genom skriftligt avtal komma överens om att vårdnaden av barnen är gemensam eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern. Även om familjeförhållandena ändras t.ex. i samband med skilsmässa är det möjligt att på ett smidigt sätt komma överens om vårdnaden av barnen. Gemensam vårdnad innebär att båda  föräldrarna tillsammans besluter om angelägenheter som rör barnet, trots att barnet bor och är skrivet hos den ena föräldern. I praktiken innebär det också att båda föräldrarna har rätt  att ta del av alla uppgifter som gäller barnet. Gemensam vårdnad innebär t.ex inte  automatiskt att barnet bor varannan vecka hos vardera föräldern.  Om föräldrarna inte är ense om hur vårdnaden för barnet ska ordnas avgörs ärendet vid domstol. Tingsrätten begär  begär då vanligen utlåtande av vård- och omsorgsnämnden från den kommun där barnet och föräldrarna bor.