Faderskapserkännade

Fr.o.m. 1.1.2016 är det möjligt för blivande pappor, som inte är gifta med barnets mamma, att erkänna faderskapet i samband med rådgivningsbesöken redan innan barnet fötts. Faderskapet erkänns i slutskedet av graviditeten. Samtidigt kan paret göra upp ett avtal om gemensam vårdnad av barnet.

Faderskapserkännandet kan också göras såsom tidigare hos kommunens barnatillsyningsman efter barnets födelse. Faderskapet fastställs på magistraten efter 30 dagar.
När faderskapet fastställs uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan barnet och pappan. Genom detta har barnet rätt till underhåll också av pappan samt arvsrätt efter såväl pappan som släktingarna på pappans sida.