Brottsofferjouren

Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller har du varit vittne till ett brott?
Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen.

Kontaktuppgifter:
Vasaregionens serviceställe
Rådhusgatan 25
65100 Vasa
e-post: lansisuomi@riku.fi
hemsida: www.riku.fi

Regionchef tfn: 050 572 9265
Handledare/ svenskspråkig service tfn: 0440 371 050
Handledare/ finskspråkig service tfn: 0400 175 269

Riksomfattande hjälpande telefon: 116 006
på finska: mån-fre kl. 9-20
på svenska: mån-fre kl. 12-14

Riksomfattande juridisk rådgivning på finska:
mån-tors kl. 17-19