Du är här

Barn- och familjeomsorg

Arbetet inom barn- och familjeservice består av serviceformer riktade till barn, unga och familjer. Inom resultatområdet finns mödra- och barnrådgivning, barnskydd, (både förebyggande, akut och långsiktigt socialt arbete), vårdnads- och underhållsärenden, förebyggande undersökningar och vård för hälsovårdens målgrupper i samarbete med mångprofessionella arbetsteam och nätverkssamarbete. Övrig verksamhet är vården av utvecklingsstörda, tryggandet av familjers och enskildas ekonomiska utkomst, handikappservice, missbrukarvård, skolhälsovård, hälsofrämjande verksamhet samt tillgång till socialjour.