Handikapphjälpmedel

Bidrag på basis av handikapp eller gravt handikapp enligt handikappservicelagen beviljas för ändringsarbeten i bostaden, anordningar och hjälpmedel i bostaden, hjälpmedel som behövs i den dagliga livsföringen, anordningar och apparatur, anpassningsträning, texttelefon, video och annan service.
Ev. bidrag enligt handikappservicelagen beviljas på basis av klientens individuella behov och ekonomisk behovsprövning tillämpas inte.Bidrag söks med blanketten "meddelande om behov av social service", vilken fås från bl.a. handikappserviceavdelningen. Om bilagor bör man diskutera med socialarbetaren.