Färdtjänst

Gravt handikappade personer har rätt till minst 18 enkelresor per månad. Ett färdbevis används för en enkelresa. Klienten erlägger en självrisk om 15 % av resans pris eller minst 1,70 euro. Färdbevisen är
huvudsakligen avsedda att användas inom Närpes, till grannkommunerna och högst 6 färdbevis per år för resor till Vasa. Vid resor till Vasa har vård- och omsorgsnämnden ersatt högst 17 euro per enkelresa. Till ansökan om färdtjänst skall bifogas läkarintyg. Färdtjänsten omfattar även arbets- och studieresor enligt behov. På arbetsresor har tillämpats en självrisk om 15 %.