Specialsjukvård

Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller individuella och kollektiva hälsofrämjande tjänster för befolkningen i distriktet med de metoder som används inom specialsjukvården som en del av hälso- och sjukvårdens servicesystem. Sjukvårdsdistriktet produceras specialsjukvård vid Vasa centralsjukhus vid sandviksgatan samt i psykiatriska tjänster vid enheten i Roparnäs. Därutöver anlitas  universitetssjukhus sam övriga specialsjukvårdsanstalter. Vid Vasa centralsjukhus finns också den gemensamma primärvårdsjouren som betjänar Närpes invånare gällande brådskande sjukvård under kvällar, nätter och helger.

 

Kontaktuppgifter

Vasa centralsjukhus Tel: (06) 213 1111 (växeln)

Samjouren vid Vasa centralsjukhus Tel: (06) 213 1310

Samjourens rådgivningstelefon under vardagar kl. 15-08  samt veckoslut och helgdagar.

Tel. 06 213 1001.