Läkarmottagningen

Tidsbeställd läkarmottagning

Tidsbeställning: må-fre kl. 09.00-11.00, tel. (06) 2249 630.

Läkartid till perifera mottagningar beställs från respektive hälsostation.

Begäran om receptförnyelse kan Du göra via www.kanta.fi, via apoteket eller genom att ringa vårdbedömningen tel. (06) 2249600. Kom ihåg att lämna in Din förnyelsebegäran i god tid. Vi behandlar ditt ärenden inom 8 dagar. 

 

Avgifter: (år 2021)

- För besök hos läkare årsavgift 41,20€.

- Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts 50,80€.

- Läkarintyg och -utlåtande som inte hör till vården är avgiftsbelagda.

- Besöksavgift 20,60€.