Diabetesmottagning

Tid måste bokas på förhand.

Tidsbeställning: ma-fre kl. 09.00-11.00, tel. (06) 2249 630
Telefontid: må-to kl. 13.30-14.00 tel. (06) 2249 635 eller 040 6746012
      
Individuell rådgivning och uppföljning av diabetiker
- Förebyggande diabetesvård.
- Konsultationer och telefonrådgivning.
- Sköter utdelning av material för diabetikers egenvård.
- Ger information, stöd och handledning åt diabetiker.

 

Utdelning av diabetesmaterial

Från och med 15.3.2021 kommer utdelningen av diabetesmaterial att ske från Centrallagret.

Beställning av material kan ske tisdagar och torsdagar kl.12-14

e-mail: centrallager@narpes.fi

SMS/Tel. 040 6746011 eller 050 4210476

Vänligen uppge följande vid beställning:

- Namn och födelsetid

- Produktens namn, referensnummer (produktnummer) och önskat antal.

Diabetesmaterialet bör beställas i god tid, gärna 1-2 veckor före avhämtning.

Materialet sätts ut tisdagar och torsdag efter kl.14 vid HVC:s huvuddingång (från metallhylla till höger).