Diabetesmottagning

Tid måste bokas på förhand.

Tidsbeställning: ma-fre kl. 09.00-11.00, tel. (06) 2249 630
Telefontid: må-to kl. 13.30-14.00 tel. (06) 2249 635 eller 040 6746012
 

Diabetesmottagningen flyttar sin verksamhet från och med 23.8.21.

Ingång via H0, norra gaveln. Parkering utanför vård- och servicecentrets huvudaula, infart via Stadshuset.


Individuell rådgivning och uppföljning av diabetiker
- Förebyggande diabetesvård.
- Konsultationer och telefonrådgivning.
- Ger information, stöd och handledning åt diabetiker.

 

Ögonbottenfotografering vecka 41 (11-15.10.21). Infobrev skickas ut i september åt berörda patienter.

 

Utdelning av diabetesmaterial

Från och med 15.3.2021 kommer utdelningen av diabetesmaterial att ske från Centrallagret.

Beställning av material kan ske tisdagar och torsdagar kl.12-14

e-mail: centrallager@narpes.fi

SMS/Tel. 040 6746011 eller 050 4210476

Vänligen uppge följande vid beställning:

- Namn och födelsetid

- Produktens namn, referensnummer (produktnummer) och önskat antal.

Diabetesmaterialet bör beställas i god tid, gärna 1-2 veckor före avhämtning.

Materialet sätts ut onsdagar och fredagar efter kl.08 vid huvudingången till Närpes vård- och servicecenter (metallhylla till vänster).