Akutmottagning / Vårdbedömning

Akutmottagning

För akuta sjukdomsfall och olycksfall telefon: (06) 2249 600.

ÖPPET

måndag och torsdag                       kl. 08.00-18.00

tisdag, onsdag och fredag              kl. 08.00-16.00

dag före helgdag                            kl. 08.00-16.00

helgdag                                          stängt

Anmäl om möjligt alltid per telefon: (06) 2249 600.

 

ÖVRIGA TIDER:

Vasa Centralsjukhus, telefon (06) 2131 001

 

Avgifter (år 2020):

 • För besök hos läkare årsavgift 41,20 €
 • Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts 50,80 €
 • Läkarintyg och -utlåtande som inte hör till vården är avgiftsbelagda
 • Besöksavgift 20,60 €

 

Ambulans/allmänt alarmnummer: 112

Kom ihåg vid alarmanmälan:

 • Vem ger anmälan
 • Varifrån ges anmälan
 • Vad har hänt - typ av olycka
 • Var har det hänt, antal skadade

Avsluta inte samtalet utan alarmmottagarens medgivande.

 

Vårdbedömningen

Ring (06) 2249 600, för att få råd i sjukvårdsfrågor.

Beroende på problemets karaktär, ges tid till:

 • sjukskötare (vårdarmottagning)
 • hälsovårdare
 • akutens läkare
 • mottagningsläkare

Intyg vid barns sjukdom

Tel.tid till barnrådgivningen (Familjecenter) må-fre kl. 09.30-10.00, tel. (06) 2249 440.