Munhälsovård

Målsättning: Att ge hela befolkningen tandvård inom ramen för tillbudsstående resurser.
Akuta fall får tid senast följande dag.

Tidsbeställning kl. 08.00-10.00, tel. 06-2249650. Lämna ringbud så blir du uppringd under dagen.
Vid akuta olycksfall ring till hälsocentralens växel, tel. 06-2249511.

Verksamhetspunkter
Huvudhälsostation:
Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Hälsohuset:
Skolgränd 9E, 64200 Närpes

VÄNTETID 3-4 MÅNADER.

För patienter över 15 år debiteras 50,80 € för uteblivet besök.

Mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid

 I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid av Vasa centralsjukhus samjour (adr. Sandviksgatan 2-4). Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren.

Tandläkarjouren fungerar utan tidsbokning, vilket betyder att man måste ta ett könummer till anmälningen. I samband med anmälningen anvisas patienten till mun- och tandvårdsjouren. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tfn 02 313 8800.

Situationer som kräver akut första hjälpen

 • svullnad, sväljningssvårigheter
 • munnen öppnas bara begränsat
 • munnen kan ej stängas
 • feber i samband med ovannämnda
 • kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)
 • tandolyckor eller misstanke om käkbrott
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls med blod
 • en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • smärta, till vilken värkmedicin hjälper
 • ilande i varmt eller kallt
 • spricka i en tand eller plomb
 • problem med proteser eller lossnande av stifttand
 • problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsovårdsstationsavgifterna, även patienter från andra kommuner. För en bokad tid som inte avbokats faktureras 50,80 euro för personer som fyllt 15 år. Fakturan skickas hem till patienten.