HVC sjukhus (bäddavdelningen)

Telefon: (06) 2249 710

Besökstiden är kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00 varje dag. Andra tider enligt överenskommelse
med personalen.

För att förebygga spridning av Coronavirus gäller begränsning av besök på avdelningen!

 

Socialarbetaren är anträffbar på tel. 050-3502023, ej måndag.    

Bäddavdelningen har 31 patientplatser.

Vi erbjuder akutvård, eftervård efter sjukhusvistelse, sjukvård, rehabilitering, god vård i livets slutskede samt vård av långtidssjuka.

Till avdelningen tas med:

  • recept
  • medicinlista
  • speciella mediciner, ögondroppar, astmamediciner samt inhalationshjälpmedel
  • personliga hygienartiklar (rakapparat, tandborste mm) och även inneskor / tofflor

Vi ansvarar inte för personliga ägodelar.

De evangelisklutherska församlingarnas präster besöker bäddavdelningen torsdagar efter kl. 13.00.

Vårddygnsavgift 48,90 € (år 2021)