Vårdarmottagning

Vårdarmottagningen sköter om allmänna sjukvårdsärenden, såsom sårvård, stygn- och agraffborttagning, okomplicerade förkylningar, sjukintyg, blodtrycksmätning, blodsocker- och hemoglobin- och CRP-kontroller, öronspolning och injektioner (vaccinationer hänvisas till familjecentret).

Vårdarmottagningen sköter om de flesta icke akuta besvär.

Tidsbeställd mottagning. Ingen avgift.

Tel. (06) 2249 600 kl. 8-16.

 

Specialmottagningar, tidsbeställd mottagning:

tel. (06) 2249 600

 

Astmaskötare

Kontroll efter påbörjad medicinering. Uppföljning.

Astmaårskontroller som ersätter ett läkarbesök.

Skötaravgift 10€. Maxavgift 3 besök/kalenderår.

Lånar ut och instruerar PEF-mätare. Laboratoriet utför spirometrier för astmautredning. Ingen avgift.

Lungläkare besöker Hälsocentralen en gång per månad. Remiss ges av läkare.

 

Blodtrycks- och kolesterolskötare, uppföljning av förhöjda blodsockervärden

Årskontroller av blodtryck och kolesterol som ersätter ett läkarbesök.

Uppföljningskontroller vid förhöjda blodsockervärden innan diabetesdiagnos.

Uppföljningskontroller enligt behov.

Skötaravgift 10€. Maxavgift 3 besök/kalenderår.

 

Hjärtskötare

Hjärtskötaren tar emot patienter för uppföljning efter en hjärtinfarkt, klaffoperation eller hjärtoperation.

Skötaravgift 10€. Maxavgift 3 besök/kalenderår.

Kardiolog besöker Hälsocentralen regelbundet en gång per månad. Utför belastnings-EKG och hjärt-ultraljud. Remiss ges av läkare.

 

Palliativ skötare

Fungerar som cancerpatientens länk till sjukvården. Hjälper till när du fått cancerbesked samt under vårdtiden.

Ingen avgift.