Vårdarmottagning

Vårdarmottagningen sköter om allmänna sjukvårdsärenden, såsom sårvård, stygn- och agraffborttagning, okomplicerade förkylningar, sjukintyg, blodtrycksmätning, blodsocker- och hemoglobin- och CRP-kontroller, öronspolning och injektioner (vaccinationer hänvisas till familjecentret).

Vårdarmottagningen sköter om de flesta icke akuta besvär.

Tidsbeställd mottagning. Ingen avgift.

Tel. (06) 2249 600 kl. 8-16.

 

Specialmottagningar, tidsbeställd mottagning:

tel. (06) 2249 600

 

Astmaskötare

Kontroll efter påbörjad medicinering. Uppföljning.

Astmaårskontroller som ersätter ett läkarbesök.

Ingen avgift.

Lånar ut och instruerar PEF-mätare. Laboratoriet utför spirometrier för astmautredning. Ingen avgift.

Lungläkare besöker Hälsocentralen en gång per månad. Remiss ges av läkare.

 

Blodtrycks- och kolesterolskötare, uppföljning av förhöjda blodsockervärden

Årskontroller av blodtryck och kolesterol som ersätter ett läkarbesök.

Uppföljningskontroller vid förhöjda blodsockervärden innan diabetesdiagnos.

Uppföljningskontroller enligt behov.

Ingen avgift.

 

Hjärtskötare

Hjärtskötaren tar emot patienter för uppföljning efter en hjärtinfarkt, klaffoperation eller hjärtoperation.

Ingen avgift.

Kardiolog besöker Hälsocentralen regelbundet en gång per månad. Utför belastnings-EKG och hjärt-ultraljud. Remiss ges av läkare.

 

Palliativ skötare

Fungerar som cancerpatientens länk till sjukvården. Hjälper till när du fått cancerbesked samt under vårdtiden.

Ingen avgift.