Sjukvårdsmaterial

Sjukvårdsmaterial

Sjukvårdsmaterial som uppfattas som Dina personliga vårdmaterial (t.ex. blöjor och sårvårdsmaterial) fås från centrallagret vid hvc eller de perifera hälsostationerna.

Behovet av material bör vara regelbundet och långvarigt. Materialet fås endast med läkarintyg.

Utdelning av diabetesmaterial

Från och med 15.3.2021 kommer utdelningen av diabetesmaterial att ske från Centrallagret.

Beställning av sjukvårdsmaterial och diabetesmaterial kan ske tisdagar och torsdagar kl.12-14

e-mail: centrallager@narpes.fi

SMS/Tel. 040 6746011 eller 050 4210476

Vänligen uppge följande vid beställning:

- Namn och födelsetid

- Produktens namn, referensnummer (produktnummer) och önskat antal.

Diabetesmaterialet bör beställas i god tid, gärna 1-2 veckor före avhämtning.

Materialet sätts ut onsdagar och fredagar efter kl.08 vid huvudingången till Närpes vård- och servicecenter (metallhylla till vänster).