Sjukvårdsmaterial

Sjukvårdsmaterial

Materialutdelning på  hälsocentralen tisdag och torsdag kl. 12.00-14.00,
tel. 040-6746011.

Sjukvårdsmaterial som uppfattas som Dina personliga vårdmaterial (t.ex. blöjor och sårvårdsmaterial) fås från centrallagret vid hvc eller de perifera hälsostationerna.

Behovet av material bör vara regelbundet och långvarigt. Materialet fås endast med läkarintyg.