Psykosociala enheten

K5:s psykosociala enhet erbjuder vård för barn, ungdomar och vuxna med psykosociala hälsohinder. Vården tar bl.a. form genom individuell terapi, par- eller familjeterapi. K5:s psykosociala enhet har verksamhetspunkter vid hälsovårdscentralerna i Kristinestad, Malax och Närpes. Det psykosociala centret i Närpes erbjuder omfattande psykosociala tjänster för kommunernas invånare. En del tjänster, som missbrukarvård, talterapi samt minnesskötarnas tjänster ges regionalt med mottagningar i anslutning till kommunernas hälsovårdscentraler och hälsostationer. Samtliga psykosociala tjänster är avgiftsfria för klienterna.

Hur kommer jag i kontakt med vården?
Det är lätt att ta kontakt och ingen remiss behövs. Psykosociala enhetens tjänster är kostnadsfria för klienten. Är man orolig och behöver prata om sina psykosociala problem kan man vända sig till de sjukskötare eller psykologer som arbetar i området. Ta kontakt med din lokala hälsovårdscentral eller med psykosociala enhetens personal. Kontakten kan också inledas av en anhörig eller av annan vårdpersonal.

Kontaktuppgifter till psykosociala enheten.

Klicka här för att komma till blanketter som berör social- och primärhälsovården.