Närpes vård- och servicecenter

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas under de närmaste åren. Namnet på helheten är Närpes vård- och servicecenter. Samtliga byggarbeten är färdiga 2022.
Hvc-sjukhus (dvs bäddavdelningen) har genomgått en omfattande renovering och har numera ändamålsenliga och moderna utrymmen för vården av 31 patienter. Avdelningen har bland annat större rehabiliteringsutrymmen än tidigare och några rum har avskilts i en isoleringsavdelning.
 
De effektiverade serviceboendena på området har också förnyast. De är Villa Rosa och Holger, Villa Efraim och Alina, Villa Göta och Åke och slutligen Villa Svea och Ivar.
I alla boenden ihopräknat finns 115  boenderum. De flesta rummen är enpersonersbostäder men invånarna kan bo i par även i dessa bostäder. Ett mindre antal rum är också större och passar ännu bättre för parboende. Boendekategorin är effektiverat serviceboende, vilket innebär att personal ska finnas i arbete dygnet runt. Alla boendeenheter får nya namn men principen är den samma som tidigare, det vill säga namnet kommer från personer som donerat eller testamenterat tillgångar till äldreomsorgen. 
 
Den nya huvudingången till Närpes vård- och servicecenter är huvudingång för alla boenden och hvc-sjukhus. Den har varit klar en tid.  I anslutning till den nya huvudingången har också nytt centralkök och ny personalmatsal färdigställts. Personalmatsalen har döpts till Matstugan. Även anhöriga som besökt närstående på boendena har möjlighet att äta i Matstugan.
 

Det sista större projektet på området är renoveringen av Närpes hälsovårdscentral. Då kommer en del av hvc-verksamheten tillfälligt att finnas i andra lokaler på området.
 
Sammantaget kan man säga att Närpes vård- och servicecenter kommer att stå väl rustat som värd för vård- och omsorgsverksamhet då kommande reformer inom vård och omsorg förverkligas.
 
Eftersom så många delmoment görs på samma gång eller efter varandra påverkas vardagen för klienter, personal och besökare på området. Det kan löna sig att ta en titt på kartan som finns nedan. Den ger en överblick över hvc-området och visar hur man kan röra sig som besökare.
Text: Jim Eriksson