Missbrukarvård

Missbrukarvårdens målsättning är att förebygga och minska missbruk av alkohol och andra droger. Samtidigt vill man minska på de sociala olägenheter och hälsoproblem som följer i missbrukets spår. Man vill främja missbrukarens och dennes närståendes funktionsförmåga och säkerhet. Servicen skall vara lätt att nå och konfidentiell. Vården och servicen ska utgå från missbrukarens och dennes närståendes behov. Man får hjälp att komma på avgiftning, rehabilitering och möjlighet till halvvägsboende. (Boende, skolningsmöjlighet under övervakning)

Då du känner att ditt missbruk tagit överhanden och du behöver stöd och hjälp till en förändring, då kan Du vända dej direkt till missbrukskoordinatorn.

Kontakta missbrukskoordinatorn då du behöver:

  • Råd och vägledning angående alkohol och droganvändning
  • Stöd för personer med riskfylld alkoholkonsumtion och deras anhöriga.
  • Eftervård efter avslutad behandling
  • Har frågor kring beroende.
  • Körkortsuppföljningar, då du på grund av alkohol/droger blivit av med körkortet
  • Kartläggning av missbruket och hela din livssituation. Oftast är det inte bara missbruket som är problem. Andra problem kan tillexempel vara sociala, fysiska, psykiska samt arbete och försörjning.
  • Spelmissbruk och andra beroenden
 
Kontakt till missbrukskoordinatorn kan tas:
  • Av dig själv
  • Anhöriga
  • Olika avdelningar, enheter, instanser och myndigheter
 
Besöken är avgiftsfria och ingen remiss behövs!
 
Camilla Sten 
Tel. 050-4349730 (telefontid: måndag, onsdag och fredag kl.10:00 - 11:00)

Läs rusmedelsstrategin på : Rusmedelstrategin