Minnesskötare

Är du orolig för att ditt eget eller någon närståendes minne försämrats kan du ta kontakt med minnesskötarna. Minnesskötarna gör minnestester och kartlägger vardagssituationen. Resultaten förmedlas sedan till din läkare som ger utlåtande och ställer vid behov diagnos. Minnesskötarna i K5 bedömer minnesfunktionen och kartlägger helhetssituationen. De konsulterar eller bokar vid behov tid hos hälsovårdscentralläkaren för vidare bedömning.