Du är här

Fysikalen / Rehabilitering / Hjälpmedelsutlåning

 

Fysioterapi/Hjälpmedelsutlåning

Fysioterapi
tel: 040 - 6746017

telefontid: må-fre kl. 12.00-12.30

Fysioterapeuten kartlägger och gör en individuell bedömning av resurserna för rörelse- och funktionsförmåga samt av funktionsbegränsningarna. Inom fysioterapin planeras och stöds självständig träning samt att klara sig i vardagen.

Vi strävar efter att förebygga försvagad rörelse- och funktionsförmåga och olycksfall samt att återställa funktionsförmågan till bästa möjliga nivå.

Därtill utlånas vid behov hjälpmedel som stöder och underlättar rörelse.
                     
(Fysioterapi i Österbotten - Allmänna verksamhetsprinciper Uppdatering 2/2020 )

Till fysioterapin kan man komma via hvc:s vårdbedömning, via barn- och mödrarådgivning, skolhälsovårdare, remiss via läkare eller som uppföljning efter sjukhusvård.

Besöksavgift för alla över 18 år.

 


Hjälpmedelsutlåning
tel: 050 - 3050265
telefontid:  må-fr kl. 12.30-13.00
 

Utlåning kl. 13.00-14.00  eller ring på förhand och kom överens om avhämtningstid.
Viktigt att telefontid och utlåningstid följs eftersom fysioterapeuterna har patienter inbokade under andra tider.

Hjälpmedelsutlåningen sker i samarbete med Vasa regionala hjälpmedelscentral.
Hjälpmedel som stöder och underlättar att man klarar sig hemma och i vardagen kan lånas.

Mjuka stöd, såsom knästöd och ryggortoser, lånas endast akut eller på prov i 2 veckors tid,  så långt lagret räcker. Dessa skaffas sedan på egen bekostnad om man vill fortsätta använda.
Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri.