Allmänt om hälsovårdscentralen

Adress: Kyrkvägen 6, 64200 NÄRPES, tel. (06) 2249 511 kl. 8.00-15.45, fax (06) 2242 604.

Hälsovårdscentralens uppgift är att tillhandahålla servicefunktioner och vårdkvalitet på så hög nivå att befolkningen garanteras en ändamålsenlig och saklig primärhälsovård: ”Rätt vård åt rätt patient på rätt nivå och i rätt tid”.

All personal har tystnadsplikt.

Servicens inriktning och omfattning följer vårdgarantin.
Akut sjukvård ges samma dag och akut tandvård följande dag.

För icke annullerat uteblivet besök debiteras 50,80 €.

 

Personliga sjukvårdsfrågor hanteras tillsvidare inte per e-post.

Hälsovårdscentralens väntetider för icke brådskande vård:

Telefonkontakt med hälsovårdscentralen

vardagar under tjänstetid direkt, vid samtalskö i ringordning

Vårdbehovsbedömning

per telefon direkt, till vårdarmottagning samma dag

Vårdarens mottagning

enligt vårdbehov

Läkarens mottagning

2-3 veckor

Tandläkarens mottagning

2 veckor

Uppdaterad 06.04.2021  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så här fungerar telefonväxelsystemet vi hälsovårdscentralen (klicka på bilden för att få den större):