Du är här

Service för veteraner

Frontveteranernas förmåner

Rehabilitering kan ordnas som anstaltrehabilitering, dagrehabilitering eller fysikalisk vårdperiod hemma eller på en fysikalisk vårdinrättning för en frontveteran. Rehabiliteringen kan sökas av veteraner som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken och som inte är berättigade till rehabilitering på basen av någon annan lag. Veteranerna får själva välja vilken form av rehabiliterings han önskar. 

Ansökan till rehabilitering kan lämnas till socialarbetaren på hälsovårdscentralen året runt. Till ansökan bör en rehabiliteringsplan bifogas.

Samma socialarbetare ger upplysningar om eventuell hemvård, dess stödtjänster och tandvård vilka kan beviljas beroende på kommunens årliga anslag för detta.

 

Krigsinvalidernas förmåner

Statskontorets Resultatenhet för militärskade- och veteranärenden, telefon (09) 77251, beviljar och utbetalar till personer som skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig, deras makor/makar, änkor/änklingar och övriga anhöriga de ersättningar som enligt militärskadelagen tillkommer dem. Rehabilitering av personer som i Finlands krig tjänstgjort i vissa uppgifter är en ersättning.

Personer som åsamkat sig kroppslig skada eller sjukdom i militärtjänst sköts även via Statskontoret.

Ytterligare information fås även från de lokala krigsinvalidföreningarna.