Seniorverksamhet

Med seniorverksamhet för äldre menas verksamhet som har som syfte att upprätthålla den fysiska, psykiska , kognitiva samt den sociala funktionsförmågan hos äldre. En viktig utgångspunkt är att stöda det fortsatta boendet i hemmet genom olika aktiverande och rehabiliterande stödåtgärder. Seniorverksamhet ordnas också på stadens serviceboenden.

Seniorverksamhet är avsedd för personer som p.ga olika sjukdomar eller handikapp är i behov av social gemenskap med aktivering. Närståendevårdare och deras anhöriga är även en viktig målgrupp.

I Närpes ordnas för tillfället seniorverksamhet på Pörtom servicecenter samt på Ekebo. I samarbete med vuxeninstitutet  ordnas seniorverksamhet också i Yttermark och på seniorhuset. Det finns också ett rikt utbud av träffar för seniorer i Folkhälsans regi, bland annat mimoselträffar, trivselcafé och karacafé. Verksamheten fungerar under vår-och hösttermin.

Närståendevårdare Monica Brors och rehabiliteringshandledare Ann-Katrin Lindström fungerar som ansvariga för seniorverksamheten.  Ta gärna kontakt med Monica eller Ann-Katrin för närmare information.