Seniorrådgivning

Om du är 65+ och har frågor om din egen hälsa, om du har fått svårare att klara dig i vardagen eller om du annars funderar på saker i relation till ditt åldrande kan du ta kontakt med seniorrådgivningen!

Du kan också kontakta oss i frågor som rör dina äldre närstående, grannar eller bekanta. .

Du får kontakta oss i både stora och små frågor. Vi önskar att tröskeln att kontakta oss är låg. Seniorrådgivningens syfte är att i tid kunna ingripa och stödja då funktionsförmågan börjar försämras så att man ännu kan klara sig självständigt i sitt hem.

Typiska situationer där seniorrådgivningen kan stöda och hjälpa är om man har börjat falla ofta, går ner i vikt, minnet har försämrats, livet känns ensamt och meningslöst, man känner sig otrygg i vardagen eller om man känner sig svag och orkeslös. Det är viktigt att vi kan börja utreda situationen och sätta in åtgärder i tid före funktionsförmågan hinner försämras ytterligare!

Seniorrådgivningen erbjuder också regelbundna årskontroller för seniorer. Åt alla som under året fyller 70 år skickas information om seniorrådgivningens verksamhet. Det år man fyller 75 erbjuds man ett besök på hälsovårdarens mottagning (hälsoträff) och det år man fyller 80 erbjuds man ett välfärdsfrämjande hembesök. Det år du fyller 85 och 90 år, blir du uppringd av hälsovårdare som över telefon kollar hur du mår och hur du har det i din vardag.

Seniorrådgivningen ansvarar också för hälsoundersökningar av närståendevårdarna.

Seniorrådgivningens tjänster är avgiftsfria.  

 

Hälsovårdare Harriet Harf, tel.nr 050-16 00 623, har telefontid tisdag-fredag kl 10.30-11.30. Har hand om Näsby, Finby, Pjelax, Österskogen, Kalax och Nämpnäs

Hälsovårdare Linda Nyberg, tel.nr 040-61 09 112, har telefontid måndag-tisdag kl 10.30-11.30. Har hand om Yttermark, Övermark, Pörtom, Norrnäs, Rangsby och Töjby