Närståendevård

Stödet för närståendevård är ett vårdarvode, som betalas för att trygga vården och omsorgen om en åldring, handikappad eller annan sjuk person i hemmet.

 

Socialarbetare Isabella Ebbols ger handledning och råd om tjänster för närståendevårdare. Du kan ansöka muntligen eller skriftligen om stöd för närståendevård. Efter att ansökan är gjord gör socialarbetaren en utredning av både klientens och den som vårdar dennes funktionsförmåga och hemmasituation. Vanligen sker detta vid ett hembesök där både klienten och den närstående bör delta. 

 

På basen av resultaten av utredningen fattar stadens vårdbedömningsgrupp beslut om beviljande av stöd för närståendevård. Vårdbedömningsgruppen består av socialarbetaren, äldreomsorgschefen, servicekoordinatorn och en läkare. Du får ett skriftligt beslut på vilka tjänster som beviljas. 

Vårdarvodet utbetalas till en vårdare som kan vara en anhörig eller annan person som sköter den vårdbehövande i hemmet. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst för vårdaren. Pension införtjänas för de vårdare som är under 65 år.

Med den person som ansöker om stöd för närståendevård ingås ett avtal som i allmänhet gäller tillsvidare.

Socialarbetaren har telefontid måndag-fredag kl 9.30-10.30. 

 

Vårens program för närståendevårdarna och deras anhöriga hittar ni nu som bilaga.